Podręczniki szkolne ...

• Animacje • Multimedialne ćwiczenia • Ekrany uczniowskie Tradycyjne środki dydaktyczne takie jak np. podręczniki do gimnazjum mogą być idealnie łączone z nowoczesnymi propozycjami np. multimedialnymi projektorami. Niektóre wydawnictwa proponują nie tylko wersję papierową, ale także wersję...

Trudne zadanie dla nauczyciela – wybrać dobre podręczniki dla uczniów paź03

Trudne zadanie dla n...

• Dla nauczyciel istotna jest również konstrukcja podręcznika np. jasno sformułowane cele lekcji. • Materiały powinny być logicznie uporządkowane, ale także zachęcać ucznia do zdobywania wiedzy poprzez inne źródła. • Teksty powinny być uzupełniane np. reprodukcjami, odwołaniami do filmów czy...