Podręczniki dla oddz...

Podręczniki dla przedszkoli podobnie jak podręczniki szkolne muszą mieć wpływ na kształtowanie umiejętności, które będą wykorzystywane nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Wiedza i umiejętności przekazane w przedszkolu powinny być rozwijane na etapie szkolnym, dlatego wybór...

Podręczniki ? istotny element procesu edukacyjnego sie17

Podręczniki ? istotn...

Każda nawet najbardziej skrupulatnie zaplanowana lekcja nie przyniesie efektów jeśli nie będą odpowiednio dobrane metody pracy i środki dydaktyczne. Najczęściej stosowane środki dydaktyczne to podręczniki szkolne, mapy, karty pracy przygotowywane przez nauczyciela. Właściwe podręczniki Bez...